Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is vertegenwoordigd met drie kantoren in de Volksrepubliek China, t.w. in Beijing (Nederlandse Ambassade), in Shanghai (Consulaat Generaal) en in Hong Kong (Consulaat Generaal). De taken van deze kantoren zijn o.a :

De Nederlandse agribusiness informeren over de ontwikkelingen van de Chinese landbouw markt en deze bedrijven assisteren met de eerste stappen op de Chinese markt. Hiervoor beschikken de landbouwafdelingen over sectorbrochures en een uitgebreide database van Chinese agro-bedrijven
De toegang vergroten tot de Chinese markt voor Nederlandse agro-producten
De afzet bevorderen van de Nederlandse landbouwtechnologie en landproducten, inclusief voedingsmiddelen. Dit gebeurt o.a. door middel van het opzetten van training- en demonstratieprojecten. Op dit moment zijn er twee projecten in China opgezet: Sidhoc in Shanghai (tuinbouw) en Siddair in Zhengzhou (melkveehouderij). Tevens organiseert het bureau van de Landbouwraad beurzen, seminars en missies.

Previous post:

Next post: